Home
Cursussen
Procederen in Kort Geding

Procederen in Kort Geding

Omschrijving

Het kort geding is bij uitstek ontwikkeld om een orde maatregel te krijgen van de rechter maar dat wil niet zeggen dat een beslissing geen onherroepelijke gevolgen zal hebben zoals opheffing van een beslag of het door laten gaan van een ontruiming. De procedure staat vaak enorm onder tijdsdruk  en eist veel van de raadslieden van partijen maar ook van de rechte rechter. Partijen staat vaak veel feller tegenover elkaar wat het treffen van een regeling – als daar al ruimte voor is -  behoorlijk moeilijk kan maken.

In deze cursus neemt mr Venhuizen de do en don’t van het kort geding met de deelnemer door aan de hand van de overvloedig aanwezige jurisprudentie.

Doelstelling
Het actualiseren en verdiepen van de procestechniek bij het voeren zowel eisend als verwerend van een kort-geding.

Doelgroep
Deze verdiepende cursus is bestemd voor deurwaarders, advocaten en juristen.

Tijdsduur
De cursus duurt een dagdeel (4 uur) . Bij de KBvG worden 4 PE punten aangevraagd.

Ten behoeve van de NOvA wordt er een puntencertificaat verstrekt.

Docent
Mr S. Venhuizen, Senior Raadsheer bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.