Informatie aanvraag

KBvG NIEUWS 2021

Column KBvG voorzitter Michaël Brouwer: Moratorium toeslagenaffaire

Hoewel het kabinet demissionair is, blijven de ontwikkelingen rondom de toeslagenaffaire razendsnel doorgaan. In de Tweede Kamer is een motie van de kamerleden Lodders en Weyenberg aangenomen. Daarmee komt er voor de betrokkenen (en hun toeslagpartner) een moratorium

 

Webinar Verordening Grenzen tariefmodellen

De Verordening Grenzen tariefmodellen stelt grenzen aan de afspraken die gerechtsdeurwaarders kunnen maken met hun opdrachtgevers, in het belang van hun onafhankelijkheid. De verordening trad op 1 januari 2021 in werking en op donderdag 11 februari 2021 vond de tweede kennissessie plaats.

 

OVERHEID MOET NIET BESLISSEN OVER KWIJTSCHELDEN PRIVATE SCHULDEN

Donderdag 21 januari was voorzitter Michaël Brouwer te gast bij BNR. Hij zei daar dat de overheid niet op de stoel moet gaan zitten van private schuldeisers. Daarmee reageert hij op de oproep van staatssecretaris Van Huffelen om ook hun openstaande vorderingen bij slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire kwijt te schelden.

Brouwer: “De overheid heeft het probleem veroorzaakt en heeft dat ruimhartig erkend. Dan moet je geen uitspraak doen over het vermogen van een ander, die geen enkele schuld heeft aan het ontstaan van het probleem. Deze private schulden staan echt los van datgene van wat de Belastingdienst nu doet.”

Brouwer pleit voor een ‘nette afwikkeling’, waarin hij overigens ook een rol ziet weggelegd voor de deurwaarders. Bijvoorbeeld door het instellen van een afkoelingsperiode, om de precieze schulden te inventariseren. ‘Wij kennen de schuldenaren waar we langskomen. Onze oplossing is niet: laat iedereen alles kwijtschelden, maar zorg ervoor dat iedereen krijgt waar 'ie recht op heeft.'

 

Beluister het hele interview op BNR.

Corona
In het interview kwamen ook de financiële problemen bij ondernemers door corona aan de orde. Veel branches hebben het op dit moment moeilijk. De KBvG ziet de ‘berg’ met schulden op dit moment nog niet toenemen. ‘De grote klap moet nog komen’ aldus Brouwer.

 

Column KBvG voorzitter Michaël Brouwer: onverantwoord en ondoordacht verzoek overheid aan private schuldeisers

De laatste ontwikkeling in de kindertoeslagaffaire: de overheid scheldt alle schulden van de gedupeerden van de kindertoeslagaffaire kwijt. En vraagt dat ook aan private schuldeisers. Mijn eerste reactie was ongeloof, vast niet goed gehoord. Helaas wel: de overheid wil om het goed te maken ALLE schulden kwijtschelden. En doet een klemmend beroep op private schuldeisers om dat ook te doen.
Immoreel
De overheid maakt een fout en moet deze zelf herstellen. Om daarbij private schuldeisers te betrekken die hier niets mee te maken hebben is surreëel. Waarom zouden een garagehouder, een woningcorporatie of verzekeraar schulden kwijtschelden? Zij zijn geen partij en hebben geen schade veroorzaakt. Als ze zouden kwijtschelden krijgen zij zelf schade. Het is in deze tijd van coronamaatregelen en onzekerheid een onverantwoord en ondoordacht verzoek.

Onpersoonlijk
Misschien nog erger is waardoor deze schade is ontstaan. De overheid, van ons allemaal en ons ten dienste, heeft haar processen verregaand geautomatiseerd en geoptimaliseerd. Inclusief risicoprofielen. Die overheid, van ons en voor ons, was ons vergeten. Belden niet meer aan. Zocht geen contact meer en kon dus amper signalen opvangen dat het mis ging. En dat ging het: mis. Meer dan 25.000 mensen waarvan de meesten nog steeds niet bekend zijn.

Contact
Ga langs de deur, open een call center, ga mensen bellen, open een actie website. Voor ons gesneden koek, wij leggen jaarlijks twee miljoen huisbezoeken af.

Aanbod
Wij hebben staatsecretaris Van Huffelen aangeboden te helpen om te voorkomen dat gedupeerden worden ontruimd vanwege huurschulden. Hoe? Gerechtsdeurwaarders willen met de belastingdienst contact opnemen om te checken of de huurder die op de nominatie staat ontruimd te worden een gedupeerde van de kindertoeslagaffaire is. Dan kunnen we in overleg zoeken hoe die ontruiming kan worden voorkomen. We wachten de reactie af.

Column KBvG voorzitter Michaël Brouwer: beslag zorgbonus

Dinsdag kregen we de uitspraak in het renvooi dat de KBvG heeft geïnitieerd over het beslag op de zorgbonus. Zoals was ingeschat was een nee en een ja met daarbij een advies van de rechter. Ja beslag op de zorgbonus kan, nee een beslag op de inkomsten treft niet automatisch de zorgbonus en het advies van de rechter om na te gaan of de opdrachtgever beslag op de zorgbonus wil.

 

Rechter geeft duidelijkheid: beslag op zorgbonus mag, via een apart beslag

Wanneer zorgmedewerkers via hun werkgever de zorgbonus hebben ontvangen, mag daar beslag op worden gelegd. Daarvoor moet wel apart beslag worden gelegd: de zorgbonus valt niet onder een eventueel al eerder gelegd loonbeslag. De rechtbank Noord-Holland deed vandaag die uitspraak in een renvooiprocedure, waarvoor de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) het initiatief had genomen in samenwerking met Mr. André Moerman van het Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden (LOSR). De KBvG is blij met de uitspraak: “Dit schept duidelijkheid voor alle betrokkenen.”

 

Ontwikkelingen kantondagvaardigen Rechtbank Amsterdam

Dagvaardingszaken bij team kanton van de rechtbank Amsterdam Eerder heeft de Rechtbank Amsterdam bericht over het afdoen van dagvaardingszaken bij kanton Amsterdam. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen uitgebrachte dagvaardingszaken tot en met 6 april 2020 en vanaf 7 april 2020. Met dit bericht stelt de rechtbank u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Dagvaarding tot en met 6 april 2020 Deze zaken waren in verband met de coronamaatregelen die golden vanaf 17 maart 2020 ambtshalve aangehouden. Partijen waren gedagvaard om te verschijnen, terwijl er vanaf 17 maart 2020 geen fysieke rolzittingen werden gehouden. Het gaat hier om in totaal 3.690 zaken die niet vallen onder de werking van de Tijdelijke wet Covid-19, want bij de dagvaarding was nog geen brief uitgereikt waarin staat dat de gedaagde kan bellen, e-mailen of schrijven dat hij of zij mondeling of schriftelijk verweer wil voeren. De gedaagden in deze zaken worden opnieuw opgeroepen door de griffier. De Rechtbank Amsterdam houdt sinds eind september 2020 iedere woensdagmiddag een extra zitting waarvoor steeds honderd gedaagden per brief worden opgeroepen. De schuldhulpverlening is aanwezig op deze zittingen. Als gedaagden niet verschijnen krijgt de eisende partij de gelegenheid om een oproepingsexploot uit te brengen. Als gedaagden dan niet verschijnen kan verstek worden verleend. Gelet op het aantal aangehouden zaken zal het naar verwachting nog tot de zomer van 2021 duren totdat de achterstand helemaal is ingelopen. Als uw zaak aan de beurt is krijgt u vanzelf bericht. Het heeft geen zin om navraag te doen over de status van uw zaak. De griffie kan uw vraag niet beantwoorden, omdat de datum van de voortzetting pas bekend is als de griffier de gedaagde oproept. Dagvaarding vanaf 7 april 2020 Deze zaken waren aangehouden in verband met de betekening en zijn vervolgens in de periode van begin augustus tot half november 2020 behandeld.

 

Campagne 'bellen is oplossen'

De KBvG start opnieuw met de campagne ‘bellen is oplossen’. De campagne vond eerder dit jaar plaats in april en wordt wegens het succes daarvan herhaald. De KBvG wil - namens haar leden/gerechtsdeurwaarders – burgers en ondernemers wederom stimuleren snel te bellen om betalingsproblemen op te lossen. Door te bellen met de gerechtsdeurwaarder kan men de situatie bespreken en kan er een passende oplossing worden gezocht; dat voorkomt dat hun schulden onnodig verder oplopen.