Informatie aanvraag

KBvG NIEUWS 2021

 

Column KBvG voorzitter Michaël Brouwer: beslag zorgbonus

Dinsdag kregen we de uitspraak in het renvooi dat de KBvG heeft geïnitieerd over het beslag op de zorgbonus. Zoals was ingeschat was een nee en een ja met daarbij een advies van de rechter. Ja beslag op de zorgbonus kan, nee een beslag op de inkomsten treft niet automatisch de zorgbonus en het advies van de rechter om na te gaan of de opdrachtgever beslag op de zorgbonus wil.

 

Rechter geeft duidelijkheid: beslag op zorgbonus mag, via een apart beslag

Wanneer zorgmedewerkers via hun werkgever de zorgbonus hebben ontvangen, mag daar beslag op worden gelegd. Daarvoor moet wel apart beslag worden gelegd: de zorgbonus valt niet onder een eventueel al eerder gelegd loonbeslag. De rechtbank Noord-Holland deed vandaag die uitspraak in een renvooiprocedure, waarvoor de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) het initiatief had genomen in samenwerking met Mr. André Moerman van het Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden (LOSR). De KBvG is blij met de uitspraak: “Dit schept duidelijkheid voor alle betrokkenen.”

 

Ontwikkelingen kantondagvaardigen Rechtbank Amsterdam

Dagvaardingszaken bij team kanton van de rechtbank Amsterdam Eerder heeft de Rechtbank Amsterdam bericht over het afdoen van dagvaardingszaken bij kanton Amsterdam. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen uitgebrachte dagvaardingszaken tot en met 6 april 2020 en vanaf 7 april 2020. Met dit bericht stelt de rechtbank u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Dagvaarding tot en met 6 april 2020 Deze zaken waren in verband met de coronamaatregelen die golden vanaf 17 maart 2020 ambtshalve aangehouden. Partijen waren gedagvaard om te verschijnen, terwijl er vanaf 17 maart 2020 geen fysieke rolzittingen werden gehouden. Het gaat hier om in totaal 3.690 zaken die niet vallen onder de werking van de Tijdelijke wet Covid-19, want bij de dagvaarding was nog geen brief uitgereikt waarin staat dat de gedaagde kan bellen, e-mailen of schrijven dat hij of zij mondeling of schriftelijk verweer wil voeren. De gedaagden in deze zaken worden opnieuw opgeroepen door de griffier. De Rechtbank Amsterdam houdt sinds eind september 2020 iedere woensdagmiddag een extra zitting waarvoor steeds honderd gedaagden per brief worden opgeroepen. De schuldhulpverlening is aanwezig op deze zittingen. Als gedaagden niet verschijnen krijgt de eisende partij de gelegenheid om een oproepingsexploot uit te brengen. Als gedaagden dan niet verschijnen kan verstek worden verleend. Gelet op het aantal aangehouden zaken zal het naar verwachting nog tot de zomer van 2021 duren totdat de achterstand helemaal is ingelopen. Als uw zaak aan de beurt is krijgt u vanzelf bericht. Het heeft geen zin om navraag te doen over de status van uw zaak. De griffie kan uw vraag niet beantwoorden, omdat de datum van de voortzetting pas bekend is als de griffier de gedaagde oproept. Dagvaarding vanaf 7 april 2020 Deze zaken waren aangehouden in verband met de betekening en zijn vervolgens in de periode van begin augustus tot half november 2020 behandeld.

 

Campagne 'bellen is oplossen'

De KBvG start opnieuw met de campagne ‘bellen is oplossen’. De campagne vond eerder dit jaar plaats in april en wordt wegens het succes daarvan herhaald. De KBvG wil - namens haar leden/gerechtsdeurwaarders – burgers en ondernemers wederom stimuleren snel te bellen om betalingsproblemen op te lossen. Door te bellen met de gerechtsdeurwaarder kan men de situatie bespreken en kan er een passende oplossing worden gezocht; dat voorkomt dat hun schulden onnodig verder oplopen.