Home
Cursusoverzicht
29 Jun 2023 13:00 - 17:30 Online via Zoom
WSNP 2.0

Wsnp 2.0:

De schuldsanering voor natuurlijke personen maakt een onderdeel uit van de Faillissementswet. De regeling omvat de artikelen 284 – 361 van de Faillissementswet ...

19 Sep 2023 10:00 - 18:00 Zwolle: cursusdagen 19 september & 3 oktober
Leergang Huurrecht voor deurwaarders & medewerkers van Corporaties 19 september & 3 oktober 2023

Leergang huurrecht voor deurwaarders en medewerkers van corporaties

 

Inleiding

Het huurrecht maakt deel uit van het verbintenissenrecht ...

27 Sep 2023 13:00 - 17:30 Online via Zoom
Ontruiming

De Ontruiming

De ontuiming kent een korte wettelijke regeling maar leidt in de parktijk tot grote uitvoeringsproblemen, afgezien van de grote impact voor de betrokkenen. Welke eisen zijn ...

11 Okt 2023 13:00 - 17:30 Online via Zoom
Tuchtrecht

Omschrijving
Sinds de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet is de gerechtsdeurwaarder onderworpen aan het wettelijk tuchtrecht. De tuchtrechter legt de wetgeving en de beroeps- ...

31 Okt 2023 13:00 - 17:30 Hybride via Zoom - Locatie nog ntb
Erfrecht in de deurwaarderspraktijk

Omschrijving
In de cursus wordt antwoord gegeven op de vraag wat te doen indien een schuldenaar overlijdt. Dient het incassodossier simpelweg gesloten te worden? Moet de achterblijvende ...

9 Nov 2023 10:00 - 17:30 Vianen, van de Valk Hotel
FYSIEK: Symposium Herziene Gerechtsdeurwaardersverordening 2023

Op 9 november 2023 wordt door Nijenhuis Opleidingen BV een hybride symposium georganiseerd over de ‘herziene’ gerechtsdeurwaardersverordening die in februari  jl. in werking is ...

9 Nov 2023 10:00 - 17:30
ONLINE SYMPOSIUM Herziene Gerechtsdeurwaardersverordening 2023

Op 9 november 2023 wordt door Nijenhuis Opleidingen BV een hybride symposium georganiseerd over de ‘herziene’ gerechtsdeurwaardersverordening die in februari  jl. in werking is ...