Home
Cursussen
Europese Privacy Wetgeving (AVG) Algemene verordening gegevensbescherming

Europese Privacy Wetgeving (AVG) Algemene verordening gegevensbescherming

Europese privacy wetgeving

 

Omschrijving

Per 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt – in beginsel - dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

U krijgt inzage in de reikwijdte, de consequenties voor de gerechtsdeurwaarderspraktijk na inwerkingtreding van de  EU Privacy verordening en een handreiking hoe om te gaan met en het voorkomen van Datalekken. Kom dus snel in actie en zorg dat u uw zaakjes tijdig op orde hebt want een datalek levert een boete op, die kan oplopen tot in de miljoenen of enkele procenten van de jaaromzet van uw organisatie.

Doelstelling: Het actualiseren en verdiepen van de kennis op het gebied van de EU privacyregelgeving en datalekken.

Onderwerpen

Introductie

Begrippenkader

Privacy verordening versus Wet Bescherming Persoonsgegevens

Verandering ten opzichte Wet Bescherming Persoonsgegevens

Gedragscode KBvG

Gevolgen voor de Gerechtsdeurwaarderspraktijk

Meldplicht Datalekken

Hoe en wat te doen m.b.t. datalekken

 

Doelgroep: (Toegevoegd-) gerechtsdeurwaarders, juristen en zeer ervaren dossierbehandelaars

Duur: Een dagdeel: bij de KBvG worden 4 studiepunten aangevraagd

Kosten: € 225,-- p.p. excl. Btw, incl. lesmateriaal

Docent: Frans Vraudeunt