Home
Cursussen
(AVG) Algemene verordening gegevensbescherming

(AVG) Algemene verordening gegevensbescherming

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Omschrijving

Sinds 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt – in beginsel - dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Sinsdien zijn de haken en ogen van deze verordeling maar al te duidelijk geworden. We mogen niets vertellen op grond van de AVG is een vaak terechte maar soms ook onterechte opstelling. 

U wordt bijgepraat over de AVG, 5 jaar na inwerkingtreding. Wat kan wel en wat kan niet. Het voorkomen van Datalekken. 

Doelstelling: Het actualiseren en verdiepen van de kennis op het gebied van de AVG en datalekken.

Onderwerpen

Introductie

Begrippenkader

AVG

Gevolgen voor de Gerechtsdeurwaarderspraktijk

Meldplicht Datalekken

Hoe en wat te doen m.b.t. datalekken

Doelgroep: (Toegevoegd-) gerechtsdeurwaarders, juristen en zeer ervaren dossierbehandelaars

Duur: Een dagdeel: bij de KBvG worden 4 studiepunten aangevraagd

Kosten: € 250,-- p.p. excl. BTW, incl. lesmateriaal

Docent: De heer Frans Vraudeunt, Externe Functionaris Gegevensbescherming