Home
Cursussen
Masterclass Derdenbeslag

Masterclass Derdenbeslag

Omschrijving
De techniek van het leggen van beslag onder derde, vragen rondom de bestaande rechtsverhouding, wat wordt wel en niet door het beslag getroffen en in hoeverre is de derde aan zijn verklaring gehouden. Ook problemen rondom het niet afleggen van de verklaring en het betwisten daarvan komen aan de orde. Bovendien wordt de problematiek van cumulatieve conservatoire en executoriale beslagen besproken. Voor een deel wordt de cursusstof behandeld door middel van klassikaal te behandelen casussen, gebaseerd op praktijksituaties.

Onderwerpen

  • behandeling van alle relevante wetsartikelen (475-479h Rv)
  • behandeling van relevante jurisprudentie

Doelstelling

  • update van uw kennis over wetgeving en jurisprudentie inzake derdenbeslag
  • u ontwikkelt een betere aanpak van praktijkproblemen
  • onnodige executiegeschillen voorkomen

Doelgroep
Advocaten en juristen

Tijdsduur
Een dagdeel (4 uur). Ten behoeve van de NOvA wordt een puntencertificaat verstrekt.

Docent
De heer mr. L.J. Saarloos, rechter bij de rechtbank Noord-Holland of mr. J. Feikema, kandidaat gerechtsdeurwaarder te Harlingen