Home
Cursussen
Actuele ontwikkelingen in het Proces- & Beslagrecht

Actuele ontwikkelingen in het Proces- & Beslagrecht

Omschrijving

In 2016 is het huurrecht voor het eerst sinds 2003 ingrijpend aangepast door de invoering van de tijdelijke huurovereenkomst voor woonruimte. De nieuwe redactie van 7:271 BW heeft ondertussen de nodige ontrust veroorzaakt onder verhuurders en huurders. Huurrecht is bij uitstek een terrein dat aanleiding geeft tot veel jurisprudentie over hennep, tweede kans beleid, boetebed8ingen etc.

Net als ieder jaar is er ook zeer veel jurisprudentie over proces- en beslagrecht. De Hoge raad liet maar liefst 5 keer uit over verjaring van executoriale titels.

Onderwerpen o.a.

  • actuele jurisprudentie
  • onwikkelingen op het gebied van procesrecht
  • beslagsyllabus
  • actualiteiten Europees recht

Doelstelling

  • op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het proces- & beslagrecht
  • aanwijzigingen die voor de praktijk belangrijk zijn
  • overzicht van aanhangige wetgeving

Doelgroep
Bestemd voor advocaten en juristen.

Tijdsduur
In een  sessie van 6 uur komen alle onderwerpen de revue uitgebreid voorbij. Ten behoeve van de NOvA wordt een puntencertificaat verstrekt.

Docent
De heer J. Nijenhuis, gerechtsdeurwaarder te Amersfoort.