Home
Cursussen
Bijzondere beslagen

Bijzondere beslagen

Omschrijving
Tijdens deze cursus wordt de beslaglegging op rechten behandeld alsmede de wijze waarop de executoriale verkoop plaatsvindt.

Onderwerpen
Uitwinning van:

  • rechten aan toonder of order (als roerende zaak of via een derdenbeslag)
  • effecten op naam (die geen aandelen zijn)
  • verhandelbare lidmaatschapsrechten
  • girale effecten
  • octrooirecht en kwekersrecht
  • overige rechten (domeinnaam, auteursrecht, melkquotum etcetera)

Doelstelling
Het doel is dat gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders die deze cursus hebben gevolgd, in toenemende mate oog hebben voor de mogelijkheden om rechten uit te winnen. Zij zijn na deze cursus zelfstandig in staat om vast te stellen op welke wijze een willekeurig bijzonder recht in beslag kan worden genomen en hoe de executoriale verkoop moet worden uitgevoerd.

Doelgroep
kandidaat/toegevoegd-gerechtsdeurwaarders en ervaren executiemedewerkers.

Tijdsduur 4 uur. Bij de KBvG worden 4 studiepunten aangevraagd. Kosten: € 250,--- excl. BTW

Docent mr J.D. van Vlastuin, advocaat te Utrecht.