Home
Cursussen
Online contracteren en oneerlijke bedingen

Online contracteren en oneerlijke bedingen

De overeenkomst die online wordt gesloten moet aan een groot aantal voorwaarden voldoen: gebreken kunnen leiden tot een scala aan sancties waaronder volledig rechtsverlies voor de ondernemer die wel zijn/haar verplichtingen naar de afnemer moet (blijven) nakomen. Naast deze verplichtingen toetst de ambtshalve rechter in het algemeen of bedingen oneerlijk zijn: de gevolgen van een bevestigende toets kunnen tot gevolg hebben dat de eiser njiet alleen geen beroep op het beding kan doen maar ook geen beroep doen op een nationaal vangnet als wettelijke rente of de WIK. 

Tijdens de cursus komen onder meer de volgende punten aan bod:

  • totstandkoming consumentenrecht met implementatie van de toepasselijke Europese Richtlijnen in het BW;
  • toelichting aan de hand van de belangrijkste arresten van het Europese Hof en de Hoge Raad;
  • behandeling prejudiciële vragen en antwoorden ambtshalve toetsing
  • beschouwing van de thans aanhangige Ymere zaak
  • casuistiek

Doelgroep:  Gerechtsdeurwaarders en juristen

Cursusduur: een dagdeel. Er worden bij de KBvG 4 PE punten aangevraagd

Docent: de heer  mr. J.Boonstra, gerechtssecretaris bij de rechtbank Rotterdam .

Kosten: € 295,---- excl BTW (inclusief cursusmateriaal)