Home
Cursussen
Online contracteren en oneerlijke bedingen: hoe nu verder na Hoge Raad 12 november 2021

Online contracteren en oneerlijke bedingen: hoe nu verder na Hoge Raad 12 november 2021

Sinds een aantal jaren is in de artikelen 6:230a BW en verder een uitgebreide regeling opgenomen over overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimtes.

De regeling stelt hoge eisen aan de leverancier: consumenten moeten nauwkeurig op hun rechten worden gewezen. Sancties bij niet nakoming zijn vergaand. In 1992 werd de algemene voorwaarden regeling in het BW opgenomen, vanaf de eeuwwisseling is er een stroom van uitspraken op gang gekomen gebaseerd op een EU richtlijn over oneerlijke bedingen die nu ook ambtshalve moeten worden getoetst.  De rechterlijke macht is sinds 2019, aangespoord door de Hoge Raad, met de stofkam door dagvaardingen heen aan het gaan. Een duidelijke lijn is vaak ver te zoeken.  Twee rechters hebben pre judiciële vragen gesteld, op 12 november 2021 zijn die beantwoord. Tijdens deze cursus wordt het arrest besproken en handreikingen voor de praktijk geboden.

Doelgroep:  Gerechtsdeurwaarders en juristen

Cursusduur: een dagdeel. Er worden bij de KBvG 4 PE punten aangevraagd

Docent: de heer  mr. Oscar Boeder

Kosten: € 295,-- excl BTW inclusief cursusmateriaal