Home
Cursussen
Ontruiming

Ontruiming

De Ontruiming

De ontuiming kent een korte wettelijke regeling maar leidt in de parktijk tot grote uitvoeringsproblemen, afgezien van de grote impact voor de betrokkenen. Welke eisen zijn te stellen aan een titel en wat gaat er aan een ontruiming vooraf. Sinds 1992 zijn er een aantal specifieke nieuwe taken bij gekomen zoals de gedeeltelijke ontruiming van 558 Rv, de ontruiming tijdens scheiding van 822 Rv en de bezichtiging van 550 Rv. Per 1 oktober 2020 en 1 april 2021 zijn er weer aanpassingen (geweest). Tijdens de sessie zal de docent uitvoerig aan de hand van de relevante wetteksten en jurisprudentie  het onderwerp belichten.

Doelstelling: Actualisering over de kennis van dit onderwerp.

Doelgroep: Gerechtsdeurwaarder en toegevoegd gerechtsdeurwaarders, juristen

Onderwerpen: de ontruiming in de breedste zin van het woord.

Bij de KBvG worden 4 PE punten aangevraagd

Cursuskosten: € 250,00 excl. BTW inclusief cursusmateriaal 

Docent: Dhr. Mr. J. (John) Wisseborn