Home
Cursussen
Contract is Contract

Contract is Contract

maar wat te doen bij tekortschieten?

Pacta sunt servanda" oftewel contract is contract. Dat is het uitgangspunt van ons contractenrecht en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Echter, we weten vanuit praktijkervaring dat het zo lang niet altijd werkt. Juristen, rechters en ook gerechtsdeurwaarders zijn betrokken bij de "rechtzetting" van hetgeen partijen afspraken. Het leerstuk over de nakoming en de tekortkoming blijft een perpetuum mobile en heeft ook voortdurend aandacht binnen de rechtspraak. Deze cursus neemt u mee in de actuele ontwikkelingen in jurisprudentie en frist eveneens uw kennis op over de systematiek binnen boek 6 BW. 

Eveneens is er aandacht voor de volgende vragen:

  • Wanneer is sprake van niet-nakomen?
  • Onder welke omstandigheden mag een contractspartij zijn eigen prestatie opschorten?
  • Hoe en wat met de ingebrekestelling?
  • Welke invloed heeft de Coronacrisis binnen het leerstuk van de overmacht?
  • Wanneer ontstaat het recht op (vervangende) schadevergoeding?

Uiteraard komen ook begrippen aan bod als de (aanvullende en derogerende) redelijkheid en billijkheid, Haviltex, de contra proferentem-regel en de klachtplicht.

Doelgroep: Gerechtsdeurwaarders en procesjuristen

Cursusduur: een dagdeel, bij de KBvG worden 4 PE punten aangevraagd

Kosten: € 250,-- excl. btw - incl. lesmateriaal

Docent: Dhr. mr. A. Legel, gerechtsdeurwaarder te Venray