Home
Cursussen
Dwangsom en Verjaring

Dwangsom en Verjaring

In het eerste deel van de cursus komen diverse juridische aspecten van de dwangsomperikelen aan bod. Een dwangsom is een bijkomende veroordeling van de schuldenaar om aan de schuldeiser een som geld te betalen voor het geval hij de hoofdveroordeling niet zal nakomen. De hoofdverplichting kan bestaan uit een verplichting om te geven, om te doen of om niet te doen / om na te laten. Aan de hand van jurisprudentie wordt aandacht besteed aan diverse kwesties die hiermee samenhangen, zoals processuele aspecten, de onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen, de wijze waarop een verbeurde dwangsom moet worden opgeëist, de reikwijdte van een opgelegde dwangsom en de rol van de executierechter bij de beoordeling of er sprake is van misbruik van executiebevoegdheid.

 

In het tweede deel van de cursus wordt stil gestaan bij verschillende verjaringskwesties. Rechten blijven niet eeuwig bestaan als zij niet worden uitgeoefend. Er komt een tijd dat de vordering verjaart en dus dat de vordering niet meer afgedwongen kan worden. Het leerstuk van de (bevrijdende) verjaring heeft in de rechtspraak geleid tot diverse interessante uitspraken. In de cursus worden diverse uitspaken behandeld betreffende het stuiten van de verjaring, de verschillende verjaringstermijnen, het verjaren van executoriale titels, wettelijke rente, dwangbevelen en dwangsommen.

 

Doelgroep:  gerechtsdeurwaarders, advocaten en ervaren incassospecialisten

 

Cursusduur:  een dagdeel,  bij de KBvG worden 4 PE punten aangevraagd

 

Cursuskosten: € 250,00 excl. btw. Inclusief lesmateriaal

 

Docent: dhr. mr. M.P.M. van Lierop, jurist

 

Deze cursus stond eerst online maar wordt nu fysiek gegeven in Eindhoven