Home
Cursussen
FYSIEK: Symposium Herziene Gerechtsdeurwaardersverordening 2023

FYSIEK: Symposium Herziene Gerechtsdeurwaardersverordening 2023

Op 9 november 2023 wordt door Nijenhuis Opleidingen BV een hybride symposium georganiseerd over de ‘herziene’ gerechtsdeurwaardersverordening die in februari  jl. in werking is getreden waardoor er een aantal verordeningen zijn samengesteld.

In 2022 heeft de KBvG alle eerder door haar uitgevaardigde verordeningen samengebracht tot één verordening:De Gerechtsdeurwaardersverordening.

De Gerechtsdeurwaardersverordening is op 1 februari 2023 in werking getreden en daarmee zijn alle  eerdere verordeningen komen te vervallen. De onderliggende reglementen zijn aangepast en wordt er momenteel gewerkt aan een herijking van regelgeving.

Tijdens dit symposium willen we die regels de revue laten passeren en ook het debat aangaan waarbij heilige huisjes niet worden gespaard. Er wordt gekozen voor verschillende invalshoeken: bestuurlijk, technisch, tuchtrechtelijk en vanuit de kant van de toezichthouder.

Doelgroep: Gerechtsdeurwaarders, Advocaten & Juristen

Cursusduur: 6 uren (10.00-17.30 uur) Bij de KGvG worden 6 opleidingspunten aangevraagd. Door de NOvA kunnen 6 studiepunten worden toegekend.

Het Symposium vindt plaats in Hotel van der Valk, Prins Bernhardstraat 75, 4131 XE Vianen

Cursuskosten: € 395,00 excl. BTW, incl. lesmateriaal

Sprekers:

Mevr. mr. Barbara ter Kuile, vicevoorzitter van de KBvG

Dhr. mr. John Wisseborn, gerechtsdeurwaarder kantoor Wisseborn

Dhr. Wilbert van de Donk, gerechtsdeurwaarder kantoor Janssen & Janssen

Dhr. Anton Snoeren, toezichthouder Bureau Financieel Toezicht