Home
Cursussen
Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Omschrijving
Naar een discussie van tientallen jaren is het nieuwe ontslagrecht in werking getreden. Er is al veel gezegd en geschreven over de wijzigingen binnen het ontslagsysteem, de gewijzigde flex-werkregeling en de zogenaamde transitievergoeding.
Tijdens deze algemeen vormende cursus worden de meest recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht onder de loep genomen.

Doelstelling
Actualisering over de kennis van dit onderwerp.

Onderwerpen

  • de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst
  • de proeftijd
  • de opzegtermijn
  • het concurrentie- en geheimhoudingsbeding
  • de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • overgang van een onderneming en arbeidsovereenkomst
  • het ontslag op staande voet
  • het ontslag nieuwe stijl: de kantonrechter of het UWV?
  • de transitievergoeding
  • de kennelijk onredelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst

Doelgroep
Bestemd voor advocaten en juristen.

Verdieping
Ook is het mogelijk om een op maat gesneden cursus arbeidsrecht samen te stellen waarin tevoren afgesproken onderwerpen diepgaand worden behandeld met als leidraad de meest recente jurisprudentie.

Tijdsduur
De cursus duurt een dagdeel (4 uur). Ten behoeve van de NOvA wordt een puntencertificaat verstrekt. 

Kosten
Voor dit dagdeel bereken wij € 325,-- excl. BTW, inclucief lesmateriaal.

Docent
De heer mr. M. van Dooren, oud-Kantonrechter te Roermond.