Home
Cursussen
Derde beslag en beslagvrije voet in de bewindvoerderspraktijk

Derde beslag en beslagvrije voet in de bewindvoerderspraktijk

Omschrijving
De berekening van de beslagvrije voet leidt vaak tot discussie. Welke informatie is er nodig voor de juiste berekening en wie moet deze gegevens aanleveren of opvragen? Als bewindvoerders staat u vaak tegenover de gerechtsdeurwaarder die de beslagvrije voet berekent. In hoeverre is een bankbeslag wel of niet toelaatbaar als de uitkering op die rekening binnenkomt.
Beslag op uitkeringen maakt deel uit van het grotere geheel van derde-beslagen. Ook die systematiek verdient aandacht net als de grote hoeveelheid tuchtrechtelijke uitspraken van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. 

Onderwerpen

  1. Derdenbeslag als systeem
  2. Loonbeslagen en beslagen op uitkeringen
  3. Berekening beslagvrije voet en de actuele regels 
  4. Benodigde gegevens voor de herberekening beslagvrije voet
  5. Verplichtingen schuldenaar, werkgever en deurwaarder
  6. Beslag op toeslagen
  7. Cumulatief beslag
  8. Kosten
  9. Preferente en concurrente schuldeisers

Doelgroep
Deze bijeenkomst is bestemd voor beschermingsbewindvoerders 

Tijdsduur
De cursus duurt een dagdeel (4 uren). Bij de Brancheverenigingen worden 4 studiepunten aangevraagd.

Kosten
De kosten bedragen per deelnemer € 225,-- excl. btw. Incl. lesmateriaal en certificaat

Docent (en)
Mevrouw mr. A.E.J. Verreck, toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder te Maastricht