Home
Cursussen
Beslag- en executierecht in de bewindvoerderspraktijk

Beslag- en executierecht in de bewindvoerderspraktijk

Omschrijving
De beschermingsbewindvoerder wordt vaak geconfronteerd met beslag- en executieperikelen. Het beheren van het vermogen van de onder bewind gestelde behelst immers ook bescherming bieden tegen onrechtmatige aantastingen van het vermogen. Niet zelden wordt de schuldenaar / onder bewind gestelde door een veelheid aan beslagen en bijzondere incassomaatregelen van overheidsinstanties zo financieel in het nauw gedreven dat hij in een uitzichtloze financiële situatie terecht komt. Zo blijft het bewaken van de beslagvrije voet een belangrijke taak van de bewindvoerder.

Onderwerpen

  • In de cursus “Beslag- en executierecht in de bewindvoerderspraktijk” wordt daarom aandacht gegeven aan de (basis)kennis van het beslag- en executierecht. Hierbij zullen de taken en bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder besproken worden.
  • Daarnaast wordt aandacht besteed aan het derdenbeslag, de berekening van de beslagvrije voet, (dreigende) inbreuken op die beslagvrije voet en het onterecht omzeilen ervan. Ook de vraag of en zo ja, wie en wanneer er beslag mag leggen op een huur- of zorgtoeslag of het vakantiegeld zal worden beantwoord.
  • Het beslag op roerende zaken (waaronder inboedel) vormt een hoofdstuk apart. De bewindvoerder is er vooral bij gebaat om kennis te nemen van de (on)rechtmatigheid van een executieverkoop. Verder zal stil worden gestaan bij de tuchtrechtspraak waaraan de gerechtsdeurwaarders onderworpen zijn.
  • Voorts wordt er aandacht besteden aan verjaring- en cessieperikelen en aan de verschuldigdheid van incassokosten.

Doelgroep
Deze bijeenkomst is bestemd voor beschermingsbewindvoerders, Kosten voor deze sessie komen op 195,-- pp excl. Btw, inclusief lesmateriaal

Opleidingspunten:
Er worden 4 gecertificeerde studie uren bij de brancheverengingen BPBI en NBPB aangevraagd.

Docent
Deze cursus wordt gegeven door de heer mr (thijs) M.P.M. van Lierop, Kandidaat-gerechtsdeurwaarder, docent beslag- en executierecht