Home
Cursussen
Conservatoir Beslag

Conservatoir Beslag

Omschrijving
Het conservatoir beslag wordt vaak onder hoge tijdsdruk verzocht en uitgevoerd. Dit vereist een goede samenwerking tussen de concipiërende advocaat en de deurwaarder die met de feitelijke uitvoering is belast. De voorziening rechter zal aan de hand van de beslag syllabus toetsen of het verlof mogelijk is en onder welke voorwaarden. Die voorwaarden kunnen zeer beperkend zijn en hoe gaat men daar in de praktijk mee om. Het samenspel tussen advocaat en deurwaarder kan veel problemen voorkomen: omschrijvingen als “ in- en bij de woning”, “in de omgeving van” zijn in de praktijk vaak een bron van discussie. De deurwaarder moet het verlof heel letterlijk nemen, dit in tegenstelling tot artikel 435 Rv, dat de deurwaarder beslagmogelijkheden voor het hele vermogen van de schuldenaar geeft. Deze cursus gaat in op de praktische (uitvoerings-)problemen.

Doelgroep
Deze verdiepende cursus is bestemd voor advocaten en juristen

Doelstelling
Het actualiseren en verdiepen van de kennis van de artikelen 700-770 Rv. Het bespreken binnen een lesomgeving van specifieke problemen.

Onderwerpen
Conservatoir beslag in de breedste zin van het woord.

Tijdsduur
De cursus duurt een dagdeel (4 uren). Ten behoeve van de NOvA wordt er een puntencertificaat verstrekt.

Kosten: Voor dit dagdeel berekenen wij € 250,-- excl. BTW, inclusief lesmateriaal

Locatie

Docenten
De heer J. Nijenhuis, gerechtsdeurwaarder te Amersfoort