Home
Cursussen
Procesrechtelijke Civiele Incidenten (deel I)

Procesrechtelijke Civiele Incidenten (deel I)

Omschrijving

Procesrechtelijke civiele incidenten (deel I: Algemene aspecten)

Incidenten verstoren het gewone verloop van de hoofdzaak. De inleiding van de cursus begint met een omschrijving van het begrip incident en de vraag of daarvoor altijd een wettelijke basis aanwezig moet zijn (catalogus van incidenten). In de praktijk worden incidenten, exceptief en principaal verweer ten onrechte met elkaar verward. Het belang van de overeenkomsten en verschillen tussen exceptief verweer, incidenten en principaal wordt toegelicht. Het verschil tussen de concentratie van het debat (exceptief en principaal verweer) en de concentratie van incidenten wordt uitgelegd. Ook het eventuele misbruik van excepties en incidenten verdient aandacht, vooral in combinatie met de sanctiemogelijkheden die de rechter ter beschikking staan.

Wat is het toepassingsgebied van de incidenten? Welke rechtsmiddelen staan partijen ter beschikking? Alle onderwerpen worden mede uitgelegd aan de hand van de incidenten-top 3: vrijwaring, exceptie van onbevoegdheid en schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor advocaten en juristen

Tijdsduur

De cursus duurt een dagdeel (4 uur). Ten behoeve van de NOvA wordt een puntencertificaat verstrekt.

Docent

De heer mr. S.M.A.M. Venhuizen is gespecialiseerd op het terrein van het burgerlijk procesrecht. Hij combineert zijn aanstelling als senior raadsheer van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (parttime) met het freelance docentschap postdoctoraal onderwijs