Home
Cursussen
Europese Executie Instrumenten

Europese Executie Instrumenten

Omschrijving
Per 10 januari 2015 trad de herziene Brussel I verordening in werking. Met de daadwerkelijke afschaffing van het exequatur werd een belangrijke stap gezet naar het sneller en eenvoudiger over de Europese landsgrenzen heen ten uitvoerleggen van executoriale titels.

In 1973 trad het eerste EEX in werking. De huidige nieuwe verordening is de derde in een rij maar daarnaast zijn ook andere belangrijke internationale regelingen van belang. Welke regeling is wanneer van toepassing en hoe moet die feitelijk worden toegepast. Vaak zijn meerdere regelingen tegelijk van toepassing en daar moet wel de goede keus worden gemaakt. De nieuwe verordening roept ook hele nieuwe problemen op waarvan de oplossing niet altijd voor de hand ligt.

Doelgroep
De cursus Europese Executie Instrumenten is bedoeld voor kandidaat en (toegevoegd)-gerechtsdeurwaarders, advocaten en zeer ervaren executiemedewerkers.

Doelstelling
Het juist toepassen van de EU verordening 1215/2012. Daarnaast zal de kennis van de oudere regelingen worden geactualiseerd. Er is grote aandacht voor de praktische toepassing. De nadruk ligt op praktische toepassing van de regelingen.

Onderwerpen
Het Brussel I Verdrag uit 1968, de Brussel I Verordening uit 2000 en de herziene verordening 2012. Daarnaast worden flankerende regelingen besproken.

Tijdsduur
Een dagdeel. Bij de KBvG worden 4 studiepunten aangevraagd. 

Docent
De heer J. Nijenhuis, gerechtsdeurwaarder te Amersfoort